Bộ máy tổ chức

Cơ cấu tổ chức

* Ban lãnh đạo

- Giám đốc: Ths. Vũ Đình Thơm

Email: thomvjc@gmail.com

- Phó Giám đốc: Ths. Vũ Thái Giang

Email: thaigiangvn@gmail.com

* Giáo vụ: Ths. Nguyễn Thị Sen

Email: nghuongsen1980@yahoo.com.vn

Điện thoại: 043 7655407/408. Số nội bộ 105.

* Các bộ bôn:

- Bộ môn Gia công cơ khí:

Trưởng bộ môn: Ths. Tô Tiến Long

- Bộ môn Điều khiển điện:

Trưởng bộ môn: Ths. Trần Minh Đường

Email: duongdkd@gmail.com

- Bộ môn Điện tử Công nghiệp

Trưởng bộ môn: Ths. Nguyễn Thanh Hà

Email: hantvjcgmail.com

- Bộ môn Gia công kim loại tấm:

Trưởng bộ môn: Ths. Giáp Văn Nang

* Chủ tịch Công đoàn: Ths. Trần Minh Đường

* Bí thư Đoàn thanh niên: Ths. Nguyễn Thị Sen

Email: nghuongsen1980@yahoo.com.vn

Nội dung đã đưa khác: