Nghiệm thu cấp trường giáo trình “Kỹ thuật mạch điện tử”

Sáng ngày 14/05/2021, tại phòng Hội thảo tầng 2 nhà A7, Hội đồng nghiệm thu cấp trường do TS. Hoàng Mạnh Kha làm chủ tịch đã tiến hành nghiệm thu giáo trình “Kỹ thuật mạch điện tử” do Ths Nguyễn Thanh Hà làm chủ biên. Cùng tham gia biên soạn có TS. Lê Văn Thái – Phó trưởng phòng đào tạo.

Xem thêm

Nghiệm thu cấp cơ sở giáo trình “Mạch điện”

Sáng ngày 11/05/2021 tại phòng Hội thảo tầng 2 nhà A7, Hội đồng cấp cơ sở đã tiến hành thẩm định nghiệm thu giáo trình “Mạch điện” do Ths. Đỗ Thị Thúy Minh làm chủ biên cùng nhóm tác giả Ths. Nguyễn Đỗ Quang Duy

Xem thêm

Nghiệm thu cấp cơ sở giáo trình “Dung sai – kỹ thuật đo kiểm cơ khí”

Sáng ngày 29/04/2021 tại phòng hội thảo tầng 2 nhà A7, Hội đồng cấp cơ sở đã tiến hành thẩm định nghiệm thu giáo trình “Dung sai – kỹ thuật đo kiểm cơ khí” do Ths Kiều Văn Quảng làm chủ biên cùng nhóm tác giả Ths Nguyễn Anh Thắng, TS Nguyễn Nhật Tân

Xem thêm

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường: “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo bàn gá chân không trên máy phay cnc phục vụ giảng dạy và thực tập kết hợp sản xuất trong Nhà trường”

Sáng ngày 01/04/2021, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường: “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo bàn gá chân không trên máy phay cnc phục vụ giảng dạy và thực tập kết hợp sản xuất trong Nhà trường”. Đề tài do Ths. Nguyễn Anh Thắng – Giảng viên Trung tâm Việt – Nhật làm chủ nhiệm đề tài.

Xem thêm

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp đơn vị: “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo bàn gá chân không trên máy phay CNC phục vụ giảng dạy và thực tập kết hợp sản xuất trong Nhà trường”

Sáng ngày 15/03/2021, tại phòng Hội thảo tầng 2 nhà A7, Hội đồng đánh giá cấp đơn vị đã tiến hành nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp đơn vị “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo bàn gá chân không trên máy phay CNC phục vụ giảng dạy và thực tập kết hợp sản xuất trong Nhà trường” do Ths. Nguyễn Anh Thắng làm chủ nhiệm đề tài.

Xem thêm

Nghiệm thu cấp trường sách hướng dẫn “Thực hành Mài”

Sáng ngày 22/1/2020, tại phòng Hội thảo tầng 2 nhà A7, Hội đồng nghiệm thu cấp trường do TS. Nguyễn Văn Thiện làm chủ tịch đã tiến hành nghiệm thu sách hướng dẫn “Thực hành Mài” do Ts. Nguyễn Nhật Tân làm chủ biên. Cùng tham gia biên soạn có các giảng viên: Ths Trương Văn Lương, Ths Nguyễn Anh Thắng, Ths Nguyễn Nhật Minh (TTCK).

Xem thêm

Nghiệm thu cấp cơ sở sách hướng dẫn “Thực hành Mài”

Chiều ngày 31/12/2020 tại phòng hội thảo tầng 2 nhà A7, Hội đồng cấp cơ sở đã tiến hành thẩm định nghiệm thu sách hướng dẫn “Thực hành Mài” do Ts Nguyễn Nhật Tân làm chủ biên cùng nhóm tác giả Ths Nguyễn Anh Thắng, Ths Trương Văn Lương, Ths Nguyễn Nhật Minh (TT Cơ khí).

Xem thêm

Nghiệm thu cấp cơ sở giáo trình “Kỹ thuật mạch điện tử”

Chiều ngày 28/12/2020 tại phòng hội thảo tầng 2 nhà A7, Hội đồng cấp cơ sở đã tiến hành thẩm định nghiệm thu giáo trình “Kỹ thuật mạch điện tử” do Ths Nguyễn Thanh Hà làm chủ biên cùng nhóm tác giả TS Lê Văn Thái.

Xem thêm

Nghiệm thu cấp trường giáo trình “Điều khiển điện - Khí nén”

Sáng ngày 22/10/2020, tại phòng Hội thảo tầng 2 nhà A7, Hội đồng nghiệm thu cấp trường do TS. Nguyễn Văn Minh làm chủ tịch đã tiến hành nghiệm thu giáo trình “Kỹ Điều khiển điện – khí nén” do Ths. Trần Minh Đường làm chủ biên. Cùng tham gia biên soạn có các giảng viên: TS. Vũ Hữu Thích, Ths Nguyễn Đức Khoa

Xem thêm

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường: “Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo mô hình máy đánh bóng có sự trợ giúp của Từ trường”

Sáng ngày 3/9/2020, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường: “Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo mô hình máy đánh bóng có sự trợ giúp của Từ trường”. Đề tài do TS. Nguyễn Nhật Tân – Giảng viên Trung tâm Việt – Nhật làm chủ nhiệm đề tài.

Xem thêm