Nghiệm thu cấp trường sách hướng dẫn “Thực hành Mài”

Sáng ngày 22/1/2020, tại phòng Hội thảo tầng 2 nhà A7, Hội đồng nghiệm thu cấp trường do TS. Nguyễn Văn Thiện làm chủ tịch đã tiến hành nghiệm thu sách hướng dẫn “Thực hành Mài” do Ts. Nguyễn Nhật Tân làm chủ biên. Cùng tham gia biên soạn có các giảng viên: Ths Trương Văn Lương, Ths Nguyễn Anh Thắng, Ths Nguyễn Nhật Minh (TTCK).

Xem thêm

Nghiệm thu cấp cơ sở sách hướng dẫn “Thực hành Mài”

Chiều ngày 31/12/2020 tại phòng hội thảo tầng 2 nhà A7, Hội đồng cấp cơ sở đã tiến hành thẩm định nghiệm thu sách hướng dẫn “Thực hành Mài” do Ts Nguyễn Nhật Tân làm chủ biên cùng nhóm tác giả Ths Nguyễn Anh Thắng, Ths Trương Văn Lương, Ths Nguyễn Nhật Minh (TT Cơ khí).

Xem thêm

Nghiệm thu cấp cơ sở giáo trình “Kỹ thuật mạch điện tử”

Chiều ngày 28/12/2020 tại phòng hội thảo tầng 2 nhà A7, Hội đồng cấp cơ sở đã tiến hành thẩm định nghiệm thu giáo trình “Kỹ thuật mạch điện tử” do Ths Nguyễn Thanh Hà làm chủ biên cùng nhóm tác giả TS Lê Văn Thái.

Xem thêm

Nghiệm thu cấp trường giáo trình “Điều khiển điện - Khí nén”

Sáng ngày 22/10/2020, tại phòng Hội thảo tầng 2 nhà A7, Hội đồng nghiệm thu cấp trường do TS. Nguyễn Văn Minh làm chủ tịch đã tiến hành nghiệm thu giáo trình “Kỹ Điều khiển điện – khí nén” do Ths. Trần Minh Đường làm chủ biên. Cùng tham gia biên soạn có các giảng viên: TS. Vũ Hữu Thích, Ths Nguyễn Đức Khoa

Xem thêm

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường: “Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo mô hình máy đánh bóng có sự trợ giúp của Từ trường”

Sáng ngày 3/9/2020, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường: “Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo mô hình máy đánh bóng có sự trợ giúp của Từ trường”. Đề tài do TS. Nguyễn Nhật Tân – Giảng viên Trung tâm Việt – Nhật làm chủ nhiệm đề tài.

Xem thêm

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp đơn vị: “Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo mô hình máy đánh bóng có sự trợ giúp của Từ trường”

Chiều ngày 30/7/2020, tại phòng Hội thảo tầng 2 nhà A7, Hội đồng đánh giá cấp đơn vị đã tiến hành nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp đơn vị “Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo mô hình máy đánh bóng có sự trợ giúp của Từ trường” do TS. Nguyễn Nhật Tân làm chủ nhiệm đề tài.

Xem thêm

Nghiệm thu cấp cơ sở giáo trình “Điều khiển điện – Khí nén”

Chiều ngày 16/06/2020 tại phòng hội thảo tầng 5 nhà A7, Hội đồng cấp cơ sở đã tiến hành thẩm định nghiệm thu giáo trình “Điều khiển điện – khí nén” do Ths Trần Minh Đường làm chủ biên cùng nhóm tác giả TS Vũ Hữu Thích, Ths. Nguyễn Đức Khoa

Xem thêm

Nghiệm thu cấp trường giáo trình “Kỹ thuật lập trình trong điện tử”

Sáng ngày 29/05/2020, tại phòng Hội thảo tầng 2 nhà A7, Hội đồng nghiệm thu cấp trường do TS. Hoàng Mạnh Kha làm chủ tịch đã tiến hành nghiệm thu giáo trình “Kỹ thuật lập trình trong điện tử” do Ths. Phạm Văn Đại làm chủ biên. Cùng tham gia biên soạn có các giảng viên: Ths Nguyễn Thanh Hà, Ths Nguyễn Văn Tùng (Khoa Điện tử).

Xem thêm

Nghiệm thu cấp cơ sở giáo trình “Kỹ thuật lập trình trong điện tử”

Chiều ngày 03/03/2020 tại phòng hội thảo tầng 2 nhà A7, Hội đồng cấp cơ sở đã tiến hành thẩm định nghiệm thu giáo trình “Kỹ thuật lập trình trong điện tử” do Ths Phạm Văn Đại làm chủ biên cùng nhóm tác giả Ths. Nguyễn Văn Tùng, Ths. Nguyễn Thanh Hà Hội đồng nghiệm thu do TS. Vũ Hữu Thích – Phó giám đốc TT Việt Nhật làm chủ tịch hội đồng, các Ủy viên gồm: TS. Tống Văn Luyện – giảng viên khoa Điện tử làm phản biện 1; TS. Nguyễn Tiến Kiệm – giảng viên khoa điện tử làm phản biện 2; Ths. Nguyễn Ngọc Anh – Giảng viên khoa Điện tử làm thư ký; Ths. Đặng Văn Bính – phòng Khoa học công nghệ làm ủy viên Hội đồng.

Xem thêm

Lễ trao giải cuộc thi ”Sáng tạo dành cho sinh viên Việt Nhật 2019”

Sáng ngày 13/11/2019, Liên chi đoàn TT Việt Nhật long trọng tổ chức lễ trao giải cuộc thi “Sáng tạo dành cho sinh viên Việt Nhật 2019". Tham dự lễ trao giải có TS. Vũ Hữu Thích – Phó bí thư chi bộ, phó giám đốc TT cùng toàn thế các thầy cô đại diện cho Đoàn trường, Công đoàn và Đoàn thanh niên của TT Việt Nhật tham dự và đặc biệt là sự có mặt của các em sinh viên có sản phẩm tham gia cuộc thi

Xem thêm