Ngành nghề đào tạo

Ngành nghề đào tạo

TT

Hệ đào tạo

Ngành/Chuyên ngành

Nghề đào tạo

Mã ngành/nghề

1

Cao đẳng nghề

- Cắt gọt kim loại

- Hàn

- Điện công nghiệp

- Điện tử công nghiệp

- J01

- J09

- J04

- J05

2

Trung cấp nghề

- Cắt gọt kim loại

- Gia công kim loại tấm

- Sửa chữa thiết bị điều khiển điện

- 401

- 409

- 415

Nội dung đã đưa khác: