THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2017

Trung tâm Việt - Nhật trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thông báo tuyển sinh năm 2017 theo chương trình đào tạo hợp tác giữa Đại học Công nghiệp Hà Nội và dự án JICA của Nhật Bản

Xem thêm