Thông tin tuyển dụng

Công ty TNHH Giấy Hoa Thân Việt Nam là một công ty 100% vốn của Trung Quốc cần tuyển dụng các vị trí như sau

Thông tin tuyển dụng

  • Thứ Tư, 16:46 22/03/2017

Tags: