Kế hoạch dạy học trực tuyến tuần từ 23/3 - 05/4 của bộ môn Điện tử công nghiệp

Đề nghị các bạn sinh viên xem kỹ môn học, mã học phần có trùng với mã lớp trong tài khoản sinh viên của mình không thì tham gia lớp học đảm bảo đúng tiến độ

Các phần mềm học trực tuyến: Google Classroom hoặc facebook

Mã lớp chi tiết tham gia lớp học vui lòng xem file

  • Thứ Ba, 09:29 24/03/2020

Tags: