Kế hoạch học tập tuần từ 6/4 - 19/4

Sinh viên các lớp, các khóa xem kỹ mã môn học trong file sau, trùng với mã môn học trong tài khoản sinh viên của mình thì đề nghị tham gia vào các lớp học trực tuyến theo đường link hướng dẫn

Lưu ý:

Một số môn học thực hành của bộ môn Điện tử công nghiệp cũng được giảng dạy trực tuyến. Vì vậy đề nghị lớp trưởng các lớp chia lớp thành các nhóm theo yêu cầu môn học, mỗi nhóm sẽ tham gia 1 lớp học riêng theo lịch học như file

Kế hoạch học tập tuần từ 06/04 - 19/04

Trung tâm Việt Nhật

Hệ - KhóaMã lớp học phầnTên học phầnTiết họcThứNgày họcGiáo viên/ Giảng viênSố điện thoại - email của Giáo viên/ Giảng viênKế hoạch dạy học từ 06/04/2020 đến 19/04/2020Địa chỉ truy cập để học trực tuyếnID lớp trực tuyến/ Mật khẩu truy cập (nếu có)

K20

20192JC5166003Thực hành lập trình ứng dụng PLC và thiết kế màn hình giám sát HMI ( nhóm 1)SángThứ 26/4/2020Nguyễn Thanh Hà0965917470
Hantvjc@gmail.com
Học trực tuyếnhttps://classroom.google.com/c/NTgyODUwMDgyMjla
https://classroom.google.com/c/NTgyODUwMDgzMzVa
bgfhtny
e2zucb5
K2020192JC5166003Thực hành lập trình ứng dụng PLC và thiết kế màn hình giám sát HMI ( nhóm 2 )ChiềuThứ 26/4/2020Nguyễn Thanh Hà0965917470
Hantvjc@gmail.com
Học trực tuyếnhttps://classroom.google.com/c/NTgyODUwMDgyMjla
https://classroom.google.com/c/NTgyODUwMDgzMzVa
bgfhtny
e2zucb5
K2020192JC5166003Thực hành lập trình ứng dụng PLC và thiết kế màn hình giám sát HMI (nhóm 1 )SángThứ 37/4/2020Nguyễn Thanh Hà0965917470
Hantvjc@gmail.com
Học trực tuyếnhttps://classroom.google.com/c/NTgyODUwMDgyMjla
https://classroom.google.com/c/NTgyODUwMDgzMzVa
bgfhtny
e2zucb5
K2020192JC5166003Thực hành lập trình ứng dụng PLC và thiết kế màn hình giám sát HMI ( nhóm 2)ChiềuThứ 37/4/2020Nguyễn Thanh Hà0965917470
Hantvjc@gmail.com
Học trực tuyếnhttps://classroom.google.com/c/NTgyODUwMDgyMjla
https://classroom.google.com/c/NTgyODUwMDgzMzVa
bgfhtny
e2zucb5
K2020192JC5166003Thực hành lập trình ứng dụng PLC và thiết kế màn hình giám sát HMI (nhóm 1 )SángThứ 48/4/2020Nguyễn Thanh Hà0965917470
Hantvjc@gmail.com
Học trực tuyếnhttps://classroom.google.com/c/NTgyODUwMDgyMjla
https://classroom.google.com/c/NTgyODUwMDgzMzVa
bgfhtny
e2zucb5
K2020192JC5166003Thực hành lập trình ứng dụng PLC và thiết kế màn hình giám sát HMI ( nhóm 2)ChiềuThứ 48/4/2020Nguyễn Thanh Hà0965917470
Hantvjc@gmail.com
Học trực tuyếnhttps://classroom.google.com/c/NTgyODUwMDgyMjla
https://classroom.google.com/c/NTgyODUwMDgzMzVa
bgfhtny
e2zucb5
K2020192JC5166003Thực hành lập trình ứng dụng PLC và thiết kế màn hình giám sát HMI (nhóm 1 )SángThứ 59/4/2020Nguyễn Thanh Hà0965917470
Hantvjc@gmail.com
Học trực tuyếnhttps://classroom.google.com/c/NTgyODUwMDgyMjla
https://classroom.google.com/c/NTgyODUwMDgzMzVa
bgfhtny
e2zucb5
K2020192JC5166003Thực hành lập trình ứng dụng PLC và thiết kế màn hình giám sát HMI ( nhóm 2)ChiềuThứ 59/4/2020Nguyễn Thanh Hà0965917470
Hantvjc@gmail.com
Học trực tuyếnhttps://classroom.google.com/c/NTgyODUwMDgyMjla
https://classroom.google.com/c/NTgyODUwMDgzMzVa
bgfhtny
e2zucb5
K2020192JC5166003Thực hành lập trình ứng dụng PLC và thiết kế màn hình giám sát HMI (nhóm 1 )SángThứ 213/4/2020Nguyễn Thanh Hà0965917470
Hantvjc@gmail.com
Học trực tuyếnhttps://classroom.google.com/c/NTgyODUwMDgyMjla
https://classroom.google.com/c/NTgyODUwMDgzMzVa
bgfhtny
e2zucb5
K2020192JC5166003Thực hành lập trình ứng dụng PLC và thiết kế màn hình giám sát HMI ( nhóm 2)ChiềuThứ 213/4/2020Nguyễn Thanh Hà0965917470
Hantvjc@gmail.com
Học trực tuyếnhttps://classroom.google.com/c/NTgyODUwMDgyMjla
https://classroom.google.com/c/NTgyODUwMDgzMzVa
bgfhtny
e2zucb5
K2020192JC5166003Thực hành lập trình ứng dụng PLC và thiết kế màn hình giám sát HMI (nhóm 1 )SángThứ 314/4/2020Nguyễn Thanh Hà0965917470
Hantvjc@gmail.com
Học trực tuyếnhttps://classroom.google.com/c/NTgyODUwMDgyMjla
https://classroom.google.com/c/NTgyODUwMDgzMzVa
bgfhtny
e2zucb5
K2020192JC5166003Thực hành lập trình ứng dụng PLC và thiết kế màn hình giám sát HMI ( nhóm 2)ChiềuThứ 314/4/2020Nguyễn Thanh Hà0965917470
Hantvjc@gmail.com
Học trực tuyếnhttps://classroom.google.com/c/NTgyODUwMDgyMjla
https://classroom.google.com/c/NTgyODUwMDgzMzVa
bgfhtny
e2zucb5
K2020192JC5166003Thực hành lập trình ứng dụng PLC và thiết kế màn hình giám sát HMI (nhóm 1 )SángThứ 415/4/2020Nguyễn Thanh Hà0965917470
Hantvjc@gmail.com
Học trực tuyếnhttps://classroom.google.com/c/NTgyODUwMDgyMjla
https://classroom.google.com/c/NTgyODUwMDgzMzVa
bgfhtny
e2zucb5
K2020192JC5166003Thực hành lập trình ứng dụng PLC và thiết kế màn hình giám sát HMI ( nhóm 2)ChiềuThứ 415/4/2020Nguyễn Thanh Hà0965917470
Hantvjc@gmail.com
Học trực tuyếnhttps://classroom.google.com/c/NTgyODUwMDgyMjla
https://classroom.google.com/c/NTgyODUwMDgzMzVa
bgfhtny
e2zucb5
K2020192JC5166003Thực hành lập trình ứng dụng PLC và thiết kế màn hình giám sát HMI (nhóm 1 )SángThứ 516/4/2020Nguyễn Thanh Hà0965917470
Hantvjc@gmail.com
Học trực tuyếnhttps://classroom.google.com/c/NTgyODUwMDgyMjla
https://classroom.google.com/c/NTgyODUwMDgzMzVa
bgfhtny
e2zucb5
K2020192JC5166003Thực hành lập trình ứng dụng PLC và thiết kế màn hình giám sát HMI ( nhóm 2)ChiềuThứ 516/4/2020Nguyễn Thanh Hà0965917470
Hantvjc@gmail.com
Học trực tuyếnhttps://classroom.google.com/c/NTgyODUwMDgyMjla
https://classroom.google.com/c/NTgyODUwMDgzMzVa
bgfhtny
e2zucb5
K2120192JC5167001Thực hành mạch điện7,8,9,10,11,122,3,4,5,613 đến 19/4Đỗ Trung Hiệp

0965311168.

dotrunghiep1980@gmail.com

học trực tuyến https://classroom.google.com/c/NTU3MDMyOTg1NzVa3hbfhrh
K2120192JC5010005Điện tử cơ bản1,2,3,4Thứ 26/4/2020Hoàng Hoa Tiên Dung

0963320325

/hoanghoatiendung1102@gmail.com

Trực tuyếnGoogle classroom3koeuk5
K2120192JC5131002Kĩ thuật điện tử1,2,3,4,5Thứ 37/4/2020Hoàng Hoa Tiên Dung

0963320325/

hoanghoatiendung1102@gmail.com

Trực tuyếnGoogle classroomaoedq55
K2120192JC5131001Kĩ thuật điện tử7, 8, 9, 10, 11Thứ 37/4/2020Hoàng Hoa Tiên Dung

0963320325

hoanghoatiendung1102@gmail.com

Trực tuyếnGoogle classroomaoedq55
K2120192JC5010005Điện tử cơ bản1,2,3,4Thứ 213/4/2020Hoàng Hoa Tiên Dung

0963320325

hoanghoatiendung1102@gmail.com

Trực tuyếnGoogle classroom3koeuk5
K2120192JC5131002Kĩ thuật điện tử1,2,3,4,5Thứ 314/4/2020Hoàng Hoa Tiên Dung

0963320325

hoanghoatiendung1102@gmail.com

Trực tuyếnGoogle classroomaoedq55
K2120192JC5131001Kĩ thuật điện tử7, 8, 9, 10, 11Thứ 314/4/2020Hoàng Hoa Tiên Dung

0963320325

hoanghoatiendung1102@gmail.com

Trực tuyếnGoogle classroomaoedq55
K2120192JC5010001Điện tử cơ bản7,8,9,10, 11Thứ 4Hoàng Hoa Tiên DungNghỉ học
K2120192JC5010002Điện tử cơ bản1,2,3,4,5Thứ 4Hoàng Hoa Tiên DungNghỉ học
K2120192JC5010007Điện tử cơ bản1,2,3,4Thứ 307/04Nguyễn Hữu Giang0902106486-nhgianghaui@gmail.comTrực tuyếnhttps://classroom.google.com/c/NjYxMDE3MDA2NjVaxsittp3
K2120192JC5010004Điện tử cơ bản7,8,9,10Thứ 206/04Nguyễn Hữu Giang0902106486-nhgianghaui@gmail.comTrực tuyếnhttps://classroom.google.com/c/NjYxMDE3MDA1OTla ixudvnx
K2120192JC5010006Điện tử cơ bản7,8,9,10Thứ 307/04Nguyễn Hữu Giang0902106486-nhgianghaui@gmail.comTrực tuyếnhttps://classroom.google.com/c/NjYxMDE3MDA2MzZac6rswfs
K2120192JC5010003Điện tử cơ bản7,8,9,10,11Thứ 711/04Nguyễn Hữu Giang0902106486-nhgianghaui@gmail.comTrực tuyếnhttps://classroom.google.com/c/NjYxMDE3MDAzOTRaeh2pff7
K2120192JC5010007Điện tử cơ bản1,2,3,4Thứ 314/04Nguyễn Hữu Giang0902106486-nhgianghaui@gmail.comTrực tuyếnhttps://classroom.google.com/c/NjYxMDE3MDA2NjVaxsittp3
K2120192JC5010004Điện tử cơ bản7,8,9,10Thứ 213/04Nguyễn Hữu Giang0902106486-nhgianghaui@gmail.comTrực tuyếnhttps://classroom.google.com/c/NjYxMDE3MDA1OTla ixudvnx
K2120192JC5010006Điện tử cơ bản7,8,9,10Thứ 314/04Nguyễn Hữu Giang0902106486-nhgianghaui@gmail.comTrực tuyếnhttps://classroom.google.com/c/NjYxMDE3MDA2MzZac6rswfs
K2120192JC5010003Điện tử cơ bản7,8,9,10,11Thứ 718/04Nguyễn Hữu Giang0902106486-nhgianghaui@gmail.comTrực tuyếnhttps://classroom.google.com/c/NjYxMDE3MDAzOTRaeh2pff7
K2120192JC5039001Mạch điện tử 112h-16hThứ 26/4/2020Lê Anh Tuấn0357687199-anhtuandt04k2@gmail.comHọc trực tuyếnhttps://classroom.google.com/u/0/c/NTUwMzY0NjI2NzBaa4m3h6
K2120192JC5039001Mạch điện tử 112h-16hThứ 215/4/2020Lê Anh Tuấn0357687199-anhtuandt04k2@gmail.comHọc trực tuyếnhttps://classroom.google.com/u/0/c/NTUwMzY0NjI2NzBaa4m3h6
K2120192JC5039001Mạch điện tử 112h-16hThứ 48/4/2020Lê Anh Tuấn0357687199-anhtuandt04k2@gmail.comHọc trực tuyếnhttps://classroom.google.com/u/0/c/NTUwMzY0NjI2NzBaa4m3h6
K2120192JC5039001Mạch điện tử 112h-16hThứ 415/4/2020Lê Anh Tuấn0357687199-anhtuandt04k2@gmail.comHọc trực tuyếnhttps://classroom.google.com/u/0/c/NTUwMzY0NjI2NzBaa4m3h6
K2120192JC5010001Điện tử cơ bản -Phần thực hành7h-12h00314/04/2020Đặng Cẩm Thạch

0989668454 -

dcthach@gmail.com

Học trực tuyếnhttps://classroom.google.com/u/0/c/NTUzMDcwMjI1MDRa
K2120192JC5135001Kỹ thuật mạch điện tử7h-12h37/4/2020Lê Thị Trang0984047222-tranglt4489@gmail.comHọc trực tuyếnhttps://classroom.google.com/c/NTIwMTUxNjE5MzZaxea56kw
K2120192JC5135001Kỹ thuật mạch điện tử7h-12h314/4/2020Lê Thị Trang0984047222-tranglt4489@gmail.comHọc trực tuyếnhttps://classroom.google.com/c/NTIwMTUxNjE5MzZaxea56kw
K2120192JC5010001Điện tử cơ bản -Phần thực hành7h-12h00314/04/2020Lê Mạnh Longgiaovienchunhiem@gmail.comHọc trực tuyếnhọc tren http://zoom.us/j/6492660860
K2120192JC5135002Kỹ thuật mạch điện tử12h30-17h3037/4/2020Vũ Thị Hoàng Yếnyenvuhoang20987@gmail.com; 0972402963Học trực tuyếnhttps://classroom.google.com/c/NTIwMTUxNjE5MzZaw3fqxtv
K2120192JC5135002Kỹ thuật mạch điện tử12h30-17h30314/4/2020Vũ Thị Hoàng Yếnyenvuhoang20987@gmail.com; 0972402963Học trực tuyếnhttps://classroom.google.com/c/NTIwMTUxNjE5MzZaw3fqxtv
K2120192JC5134001Kỹ thuật lập trình trong Điện tử 1,2,3,4711/04/2020Dương Thị Hằng0989578458 ;
dhangdt3@gmail.com
Học trực tuyếnhttps://classroom.google.com/u/1/c/NTQ5MjcwNDA3MjFa72fxur7
K2120192JC5134002Kỹ thuật lập trình trong Điện tử 7,8,9,10711/04/2020Dương Thị Hằng0989578458 ;
dhangdt3@gmail.com
Học trực tuyếnhttps://classroom.google.com/u/1/c/NTUwMjk3MjM0OTJathuzh54
K2120192JC5134001Kỹ thuật lập trình trong Điện tử 1,2,3,4718/04/2020Dương Thị Hằng0989578458 ;
dhangdt3@gmail.com
Học trực tuyếnhttps://classroom.google.com/u/1/c/NTQ5MjcwNDA3MjFa72fxur7
K2120192JC5134002Kỹ thuật lập trình trong Điện tử 7,8,9,10718/04/2020Dương Thị Hằng0989578458 ;
dhangdt3@gmail.com
Học trực tuyếnhttps://classroom.google.com/u/1/c/NTUwMjk3MjM0OTJathuzh54
K2020192JC5158001TH KTMT và VXL (Nhóm 01) 7h-12h206/04/2020Nguyễn Văn Tùng

0975192021

nvtung86@gmail.com

Học trực tuyếnhttps://classroom.google.com/u/0/c/NTcyNzMwODIzNzJajawsy55
K2020192JC5158001TH KTMT và VXL (Nhóm 01)7h-12h711/04/2020Nguyễn Văn Tùng

0975192021

nvtung86@gmail.com

Học trực tuyếnhttps://classroom.google.com/u/0/c/NTcyNzMwODIzNzJajawsy55
K2020192JC5158001TH KTMT và VXL (Nhóm 01)7h-12hCN12/04/2020Nguyễn Văn Tùng

0975192021

nvtung86@gmail.com

Học trực tuyếnhttps://classroom.google.com/u/0/c/NTcyNzMwODIzNzJajawsy55
K1920192JC5097001TH KTMT và VXL12h30-17h30206/04/2020Nguyễn Văn Tùng

0975192021

nvtung86@gmail.com

Học trực tuyếnhttps://classroom.google.com/u/0/c/NjYwMjI1NDY1OTdapsci4ae
K1920192JC5097001TH KTMT và VXL 12h30-17h30711/04/2020Nguyễn Văn Tùng

0975192021

nvtung86@gmail.com

Học trực tuyếnhttps://classroom.google.com/u/0/c/NjYwMjI1NDY1OTdapsci4ae
K1920192JC5097001TH KTMT và VXL12h30-17h30CN12/04/2020Nguyễn Văn Tùng

0975192021

nvtung86@gmail.com

Học trực tuyếnhttps://classroom.google.com/u/0/c/NjYwMjI1NDY1OTdapsci4ae
K1920192JC5092001Thực hành Vi điều khiển 17h30-21h45206/04/2020Nguyễn Văn Tùng

0975192021

nvtung86@gmail.com

Học trực tuyếnhttps://classroom.google.com/u/0/c/NjYwMjI1NDY2MTVaqipds7e
K1920192JC5092001Thực hành Vi điều khiển 17h30-21h45307/04/2020Nguyễn Văn Tùng

0975192021 -

nvtung86@gmail.com

Học trực tuyếnhttps://classroom.google.com/u/0/c/NjYwMjI1NDY2MTVaqipds7e
K2020192JC5158001TH KTMT và VXL (Nhóm 01) 7h-12h213/04/2020Nguyễn Văn Tùng

0975192021

nvtung86@gmail.com

Học trực tuyếnhttps://classroom.google.com/u/0/c/NTcyNzMwODIzNzJajawsy55
K2020192JC5158001TH KTMT và VXL (Nhóm 01)7h-12h718/04/2020Nguyễn Văn Tùng

0975192021 -

nvtung86@gmail.com

Học trực tuyếnhttps://classroom.google.com/u/0/c/NTcyNzMwODIzNzJajawsy55
K2020192JC5158001TH KTMT và VXL (Nhóm 01)7h-12hCN19/04/2020Nguyễn Văn Tùng

0975192021 -

nvtung86@gmail.com

Học trực tuyếnhttps://classroom.google.com/u/0/c/NTcyNzMwODIzNzJajawsy55
K1920192JC5097001TH KTMT và VXL12h30-17h30213/04/2020Nguyễn Văn Tùng

0975192021 -

nvtung86@gmail.com

Học trực tuyếnhttps://classroom.google.com/u/0/c/NjYwMjI1NDY1OTdapsci4ae
-K1920192JC5097001TH KTMT và VXL 12h30-17h30718/04/2020Nguyễn Văn Tùng

0975192021 -

nvtung86@gmail.com

Học trực tuyếnhttps://classroom.google.com/u/0/c/NjYwMjI1NDY1OTdapsci4ae
K1920192JC5097001TH KTMT và VXL12h30-17h30CN19/04/2020Nguyễn Văn Tùng

0975192021 -

nvtung86@gmail.com

Học trực tuyếnhttps://classroom.google.com/u/0/c/NjYwMjI1NDY1OTdapsci4ae
K1920192JC5092001Thực hành Vi điều khiển 17h30-21h45213/04/2020Nguyễn Văn Tùng

0975192021 -

nvtung86@gmail.com

Học trực tuyếnhttps://classroom.google.com/u/0/c/NjYwMjI1NDY2MTVaqipds7e
K1920192JC5092001Thực hành Vi điều khiển 17h30-21h45307/04/2020Nguyễn Văn Tùng

0975192021 -

nvtung86@gmail.com

Học trực tuyếnhttps://classroom.google.com/u/0/c/NjYwMjI1NDY2MTVaqipds7e
K2020192JC5158001TH KTMT và VXL (Nhóm 02) 7h-12h509/04/2020Nguyễn Anh Dũng

0989198688 -

anhdung0412@gmail.com

Học trực tuyếnhttps://classroom.google.com/u/0/c/NjU5OTc5MDg0NjZann74nj5
K2020192JC5158001TH KTMT và VXL (Nhóm 03)12h30-17h30509/04/2020Nguyễn Anh Dũng

0989198688 -

anhdung0412@gmail.com

Học trực tuyếnhttps://classroom.google.com/u/0/c/NjU5OTc5MDg0NjZann74nj5
K2020192JC5158001TH KTMT và VXL (Nhóm 02) 7h-12h711/04/2020Nguyễn Anh Dũng

0989198688 -

anhdung0412@gmail.com

Học trực tuyếnhttps://classroom.google.com/u/0/c/NjU5OTc5MDg0NjZann74nj5
K2020192JC5158001TH KTMT và VXL (Nhóm 03)12h30-17h30711/04/2020Nguyễn Anh Dũng

0989198688 -

anhdung0412@gmail.com

Học trực tuyếnhttps://classroom.google.com/u/0/c/NjU5OTc5MDg0NjZann74nj5
K2020192JC5158001TH KTMT và VXL (Nhóm 02) 7h-12h516/04/2020Nguyễn Anh Dũng

0989198688 -

anhdung0412@gmail.com

Học trực tuyếnhttps://classroom.google.com/u/0/c/NjU5OTc5MDg0NjZann74nj5
K2020192JC5158001TH KTMT và VXL (Nhóm 03)12h30-17h30516/04/2020Nguyễn Anh Dũng

0989198688 -

anhdung0412@gmail.com

Học trực tuyếnhttps://classroom.google.com/u/0/c/NjU5OTc5MDg0NjZann74nj5
K2020192JC5158001TH KTMT và VXL (Nhóm 02) 7h-12h718/04/2020Nguyễn Anh Dũng

0989198688 -

anhdung0412@gmail.com

Học trực tuyếnhttps://classroom.google.com/u/0/c/NjU5OTc5MDg0NjZann74nj5
K2020192JC5158001TH KTMT và VXL (Nhóm 03)12h30-17h30718/04/2020Nguyễn Anh Dũng

0989198688 -

anhdung0412@gmail.com

Học trực tuyếnhttps://classroom.google.com/u/0/c/NjU5OTc5MDg0NjZann74nj5
K2020192JC5174001Thực hành Vi điều khiển (Nhóm 01)12h30-17h3059/04/2020Phạm Văn Chiến

0915666066;

vanchiendhcn@gmail.com

Học trực tuyếnhttps://classroom.google.com/c/NjU5OTU0OTMzNTNa52f2laa
K2020192JC5174001Thực hành Vi điều khiển (Nhóm 02)17h30-21h4559/04/2020Phạm Văn Chiến

0915666066;

vanchiendhcn@gmail.com

Học trực tuyếnhttps://classroom.google.com/c/NjU5OTU0OTMzNTNa52f2laa
K2020192JC5174001Thực hành Vi điều khiển (Nhóm 01)7h00-12h00610/04/2020Phạm Văn Chiến

0915666066;

vanchiendhcn@gmail.com

Học trực tuyếnhttps://classroom.google.com/c/NjU5OTU0OTMzNTNa52f2laa
K2020192JC5174001Thực hành Vi điều khiển (Nhóm 02)12h30-17h30610/04/2020Phạm Văn Chiến

0915666066;

vanchiendhcn@gmail.com

Học trực tuyếnhttps://classroom.google.com/c/NjU5OTU0OTMzNTNa52f2laa
K2020192JC5174001Thực hành Vi điều khiển (Nhóm 01)12h30-17h30516/04/2020Phạm Văn Chiến

0915666066;

vanchiendhcn@gmail.com

Học trực tuyếnhttps://classroom.google.com/c/NjU5OTU0OTMzNTNa52f2laa
K2020192JC5174001Thực hành Vi điều khiển (Nhóm 02)17h30-21h45516/04/2020Phạm Văn Chiến

0915666066;

vanchiendhcn@gmail.com

Học trực tuyếnhttps://classroom.google.com/c/NjU5OTU0OTMzNTNa52f2laa
K2020192JC5174001Thực hành Vi điều khiển (Nhóm 01)7h00-12h00617/04/2020Phạm Văn Chiến

0915666066;

vanchiendhcn@gmail.com

Học trực tuyếnhttps://classroom.google.com/c/NjU5OTU0OTMzNTNa52f2laa
K2020192JC5174001Thực hành Vi điều khiển (Nhóm 02)12h30-17h30617/04/2020Phạm Văn Chiến

0915666066;

vanchiendhcn@gmail.com

Học trực tuyếnhttps://classroom.google.com/c/NjU5OTU0OTMzNTNa52f2laa
K2020192JC5174001Thực hành Vi điều khiển (Nhóm 01)7h00-12h00718/04/2020Phạm Văn Chiến

0915666066;

vanchiendhcn@gmail.com

Học trực tuyếnhttps://classroom.google.com/c/NjU5OTU0OTMzNTNa52f2laa
K2020192JC5174001Thực hành Vi điều khiển (Nhóm 02)12h30-17h30718/04/2020Phạm Văn Chiến

0915666066;

vanchiendhcn@gmail.com

Học trực tuyếnhttps://classroom.google.com/c/NjU5OTU0OTMzNTNa52f2laa
K2020192JC5109003TH Điều khiển khí nén
(2 nhóm)
Tối3
7/4/2020
Hà Thị Kim Duyên0988901420
hkduyendt@gmail.com
Học trực tuyếnhttps://classroom.google.com/c/NTUxNDM5MjYyMTRa
https://classroom.google.com/c/NTUxNDM5MzYxNDFa

imsytvo
6u4egkn
K2020192JC5109003TH Điều khiển khí nén
(2 nhóm)
Tối48/4/2020Hà Thị Kim Duyên0988901420
hkduyendt@gmail.com
Học trực tuyếnhttps://classroom.google.com/c/NTUxNDM5MjYyMTRa
https://classroom.google.com/c/NTUxNDM5MzYxNDFa

imsytvo
6u4egkn
K2020192JC5109003TH Điều khiển khí nén
(2 nhóm)
Chiều2
6/4/2020
Hà Thị Kim Duyên0988901420
hkduyendt@gmail.com
Học trực tuyếnhttps://classroom.google.com/c/NTUxNDM5MjYyMTRa
https://classroom.google.com/c/NTUxNDM5MzYxNDFa

imsytvo
6u4egkn
K2020192JC5109003TH Điều khiển khí nén (2 nhóm)Chiều516/4/2020Hà Thị Kim Duyên0988901420
hkduyendt@gmail.com
Học trực tuyếnhttps://classroom.google.com/c/NTUxNDM5MjYyMTRa
https://classroom.google.com/c/NTUxNDM5MzYxNDFa

imsytvo
6u4egkn
K2020192JC5109003TH Điều khiển khí nén (2 nhóm)Tối415/4/2020Hà Thị Kim Duyên0988901420
hkduyendt@gmail.com
Học trực tuyếnhttps://classroom.google.com/c/NTUxNDM5MjYyMTRa
https://classroom.google.com/c/NTUxNDM5MzYxNDFa

imsytvo
6u4egkn
K2020192JC5109003TH Điều khiển khí nén (2 nhóm)Chiều314/4/2020Hà Thị Kim Duyên0988901420
hkduyendt@gmail.com
Học trực tuyếnhttps://classroom.google.com/c/NTUxNDM5MjYyMTRa
https://classroom.google.com/c/NTUxNDM5MzYxNDFa

imsytvo
6u4egkn
K2020192JC5109003TH Điều khiển khí nén (2 nhóm)Chiều213/4/2020Hà Thị Kim Duyên0988901420
hkduyendt@gmail.com
Học trực tuyếnhttps://classroom.google.com/c/NTUxNDM5MjYyMTRa
https://classroom.google.com/c/NTUxNDM5MzYxNDFa

imsytvo
6u4egkn
K20(JC5109.1 - 20192JC5109001)TH Điều khiển khí nén (2 nhóm)Sáng643931Trương Thị Bích Liên0981933425
tbliencn@gmail.com
Học trực tuyếnhttps://classroom.google.com/c/NTUxNDc0Mzk0NzRa
https://classroom.google.com/c/NTUxNDc0Mzk0NjRa
yugpcbh
pnzo63a
K2020192JC5109001TH Điều khiển khí nén (2 nhóm)Sáng643938Trương Thị Bích Liên0981933425
tbliencn@gmail.com
Học trực tuyếnhttps://classroom.google.com/c/NTUxNDc0Mzk0OTBa
https://classroom.google.com/c/NTUxNDc0Mzk0ODFa
74nqhki
hydjjv4
K2020192JC5139001Lập trình điều khiển PLC1,2,3,4,5206/4/2020Bùi Thị Thu Hà0983654480
thuhadtcn@gmail.com
Học trực tuyếnhttps://classroom.google.com/c/NTgxMjUzNjkyMTBacxkwrgk
K2020192JC5142001Mạng PLC và truyền thông1,2,3,4,5509/4/2020Bùi Thị Thu Hà0983654480
thuhadtcn@gmail.com
Học trực tuyếnhttps://classroom.google.com/c/NTQ4ODUyMDUyOTZa4zqcw7q
K2020192JC5166002Thực hành lập trình ứng dụng PLC và thiết kế màn hình giám sát HMI (2 nhóm)Chiều307/4/2020Bùi Thị Thu Hà0983654480
thuhadtcn@gmail.com
Học trực tuyếnhttps://classroom.google.com/c/NTgxNTc3NzgwODha
https://classroom.google.com/c/NTgxNjAyNzAwOTBa
mm3qoi7
t5ydc5a
K2020192JC5166002Thực hành lập trình ứng dụng PLC và thiết kế màn hình giám sát HMI (2 nhóm)Chiều408/4/2020Bùi Thị Thu Hà0983654480
thuhadtcn@gmail.com
Học trực tuyếnhttps://classroom.google.com/c/NTgxNTc3NzgwODha
https://classroom.google.com/c/NTgxNjAyNzAwOTBa
mm3qoi7
t5ydc5a
K2020192JC5166002Thực hành lập trình ứng dụng PLC và thiết kế màn hình giám sát HMI (2 nhóm)Tối59/4/2020Bùi Thị Thu Hà0983654480
thuhadtcn@gmail.com
Học trực tuyếnhttps://classroom.google.com/c/NTgxNTc3NzgwODha
https://classroom.google.com/c/NTgxNjAyNzAwOTBa
mm3qoi7
t5ydc5a
K2020192JC5166002Thực hành lập trình ứng dụng PLC và thiết kế màn hình giám sát HMI (2 nhóm)SángCN12/4/2020Bùi Thị Thu Hà0983654480
thuhadtcn@gmail.com
Học trực tuyếnhttps://classroom.google.com/c/NTgxNTc3NzgwODha
https://classroom.google.com/c/NTgxNjAyNzAwOTBa
mm3qoi7
t5ydc5a
K2020192JC5166002Thực hành lập trình ứng dụng PLC và thiết kế màn hình giám sát HMI ( 2 nhóm )Chiều314/4/2020Bùi Thị Thu Hà0983654480
thuhadtcn@gmail.com
Học trực tuyếnhttps://classroom.google.com/c/NTgxNTc3NzgwODha
https://classroom.google.com/c/NTgxNjAyNzAwOTBa
mm3qoi7
t5ydc5a
K2020192JC5166002Thực hành lập trình ứng dụng PLC và thiết kế màn hình giám sát HMI ( 2 nhóm )Chiều415/4/2020Bùi Thị Thu Hà0983654480
thuhadtcn@gmail.com
Học trực tuyếnhttps://classroom.google.com/c/NTgxNTc3NzgwODha
https://classroom.google.com/c/NTgxNjAyNzAwOTBa
mm3qoi7
t5ydc5a
K2020192JC5166002Thực hành lập trình ứng dụng PLC và thiết kế màn hình giám sát HMI ( 2 nhóm )Sáng516/4/2020Bùi Thị Thu Hà0983654480
thuhadtcn@gmail.com
Học trực tuyếnhttps://classroom.google.com/c/NTgxNTc3NzgwODha
https://classroom.google.com/c/NTgxNjAyNzAwOTBa
mm3qoi7
t5ydc5a
K2020192JC5166002Thực hành lập trình ứng dụng PLC và thiết kế màn hình giám sát HMI ( 2 nhóm )Sáng617/4/2020Bùi Thị Thu Hà0983654480
thuhadtcn@gmail.com
Học trực tuyếnhttps://classroom.google.com/c/NTgxNTc3NzgwODha
https://classroom.google.com/c/NTgxNjAyNzAwOTBa
mm3qoi7
t5ydc5a
K2020192JC5166002Thực hành lập trình ứng dụng PLC và thiết kế màn hình giám sát HMI ( 2 nhóm )Chiều617/4/2020Bùi Thị Thu Hà0983654480
thuhadtcn@gmail.com
Học trực tuyếnhttps://classroom.google.com/c/NTgxNTc3NzgwODha
https://classroom.google.com/c/NTgxNjAyNzAwOTBa
mm3qoi7
t5ydc5a
K2120192JC5130001Kỹ thuật cảm biến1,2,3,4509/4/2020Lê Việt Tiến

0903297434 -

tien2015dt@gmail.com

Học trực tuyếnhttps://classroom.google.com/hkyttp4m
K2120192JC5130002Kỹ thuật cảm biến7,8,9,10509/4/2020Lê Việt Tiến

0903297434 -

tien2015dt@gmail.com

Học trực tuyếnhttps://classroom.google.com/hkyttp4m
K2120192JC5130001Kỹ thuật cảm biến1,2,3,4516/4/2020Lê Việt Tiến

0903297434 -

tien2015dt@gmail.com

Học trực tuyếnhttps://classroom.google.com/hkyttp4m
K2120192JC5130002Kỹ thuật cảm biến7,8,9,10516/4/2020Lê Việt Tiến

0903297434

- tien2015dt@gmail.com

Học trực tuyếnhttps://classroom.google.com/hkyttp4m
K2120192JC5130003Kỹ Thuật cản biến7,8,9,10,11614/4/2020Nguyễn Tuấn Anh

0916083605

-tanhhaui@gmail.com

Học trực tuyếnhttps://classroom.google.com/hbcw4eff
K2120192JC5130003Kỹ Thuật cản biến7,8,9,10,11610/4/2020Nguyễn Tuấn Anh

0916083605 -

tanhhaui@gmail.com

Học trực tuyếnhttps://classroom.google.com/hbcw4eff
K2120192JC5137001Kỹ thuật truyền dẫn7,8,9,10,11Chủ nhật44169Bùi Như Phong

0982782286 -

phongbn.haui@gmail.com

Học trực tuyếnhttps://classroom.google.com/hvbwinvu
K2120192JC5137001Kỹ thuật truyền dẫn7,8,9,10,11Chủ nhật19/4/2020Bùi Như Phong

0982782286 -

phongbn.haui@gmail.com

Học trực tuyếnhttps://classroom.google.com/hvbwinvu
K2020192JC5181001Trang bị điện1,2,3,4,5Thứ 206/04/2020Trần Minh Đường0904175006-
duongdkd@gmail.com
Dạy 01 tuần (từ 06/04 đến 12/04) là kết thúc, tuần còn lại nghỉ họchttps://zoom.us/j/3579836046Meeting ID: 357 983 6046
K2020192JC5181002Trang bị điện7,8,9,10,11Thứ 206/04/2020Trần Minh Đường
K2020192JC5181003Trang bị điện1,2,3,4,5Thứ 307/04/2020Trần Minh Đường
K2020192JC5181004Trang bị điện7,8,9,10,11Thứ 307/04/2020Trần Minh Đường
CĐ - K2020192JC5088001Truyền động điện1,2,3,4,5Thứ 408/04/2020Nguyễn Đỗ Quang Duy0988552599-
duycommand@gmail.com
Dạy 01 tuần (từ 06/04 đến 12/04) là kết thúc, tuần còn lại nghỉ họchttps://zoom.us/j/8418291553Meeting ID: 841 829 1553
Password: 123456
CĐ - K2020192JC5088002Truyền động điện7,8, 9, 10, 11Thứ 408/04/2020Nguyễn Đỗ Quang Duy
CĐ - K2020192JC5088003Truyền động điện1,2,3,4,6Thứ 509/04/2020Nguyễn Việt Anh0983393577-
anhnguyen.haui@gmail.com
Dạy 01 tuần (từ 06/04 đến 12/04) là kết thúc, tuần còn lại nghỉ họchttps://zoom.us/j/2698854681Meeting ID: 2698854681
CĐ - K2020192JC5088004Truyền động điện7,8, 9, 10, 11Thứ 509/04/2020Nguyễn Việt Anh
CĐ - K2020192JC5107001Điều khiển điện - khí nén1,2,3,4,5Thứ 610/04/2020Nguyễn Đức Khoa0904957077-
khoa.vjc@gmail.com
Dạy 01 tuần (từ 06/04 đến 12/04) là kết thúc, tuần còn lại nghỉ họchttps://zoom.us/j/232 994 7998Meeting ID: 232 994 7998
CĐ - K2020192JC5107002Điều khiển điện - khí nén7,8,9,10,11Thứ 610/04/2020Nguyễn Đức Khoa
CĐ - K2020192JC5107003Điều khiển điện - khí nén1,2,3,4,5Thứ 711/04/2020Nguyễn Đức Khoa
CĐ - K2020192JC5107004Điều khiển điện - khí nén7,8,9,10,11Thứ 711/04/2020Nguyễn Đức Khoa
CĐ - K2120192JC5024001KT Điện - Điện tử1,2,3Chủ nhật12/04/2020
19/04/2020
PhạmThị Chuyên0915465896-
chuyenhaui@gmail.com
https://zoom.us/j/3860848473Meeting ID: 3860848473
CĐ - K2120192JC5024002KT Điện - Điện tử10,11,12Chủ nhật12/04/2020
19/04/2020
PhạmThị Chuyên
CĐ - K2120192JC5024003KT Điện - Điện tử1,2,3Thứ 307/04/2020
14/04/2020
PhạmThị Chuyên
CĐ - K2120192JC5024004KT Điện - Điện tử7,8,9Thứ 307/04/2020
14/04/2020
PhạmThị Chuyên
CĐ - K2120192JC5024005KT Điện - Điện tử1,2,3Thứ 408/04/2020
15/04/2020
Đỗ Thị Thúy Minh0393094409-
minhtit2003@yahoo.com
https://zoom.us/j/8703425346Meeting ID: 870 342 5346
CĐ - K2120192JC5024006KT Điện - Điện tử7,8,9Thứ 408/04/2020
15/04/2020
Đỗ Thị Thúy Minh
CĐ - K2120192JC5024007KT Điện - Điện tử4,5,6Chủ nhật12/04/2020
19/04/2020
PhạmThị Chuyên0915465896-
chuyenhaui@gmail.com
https://zoom.us/j/3860848473Meeting ID: 3860848473
CĐ - K2120192JC5024008KT Điện - Điện tử7,8,9Chủ nhật12/04/2020
19/04/2020
PhạmThị Chuyên
CĐ - K2120192JC5024009KT Điện - Điện tử1,2,3Thứ 711/04/2020
18/04/2020
PhạmThị Chuyên
CĐ - K2120192JC5024010KT Điện - Điện tử7,8,9Thứ 711/04/2020
18/04/2020
PhạmThị Chuyên
CĐ - K2120192JC5043006Máy điện7,8,9,10,11Chủ nhật12/04/2020
19/04/2020
Đỗ Thị Thúy Minh0393094409-
minhtit2003@yahoo.com
Dạy 01 tuần (từ 06/04 đến 12/04) là kết thúc, tuần còn lại nghỉ họchttps://zoom.us/j/8703425346Meeting ID: 870 342 5346
CĐ - K2120192JC5043005Máy điện1,2,3,4Thứ 509/04/2020
16/04/2020
Đỗ Thị Thúy Minh
CĐ - K2120192JC5043004Máy điện7,8,9,10Thứ 509/04/2020
16/04/2020
Đỗ Thị Thúy Minh
CĐ - K2120192JC5091002Vẽ điện1,2,3,4,5Thứ 206/04/2020Nguyễn Đức Khoa0904957077-
khoa.vjc@gmail.com
SV học 01 tuần (từ 06/04 đến 12/04) là kết thúc, tuần còn lại nghỉ họchttps://zoom.us/j/232 994 7998Meeting ID: 232 994 7998
CĐ - K2120192JC5091001Vẽ điện7,8,9,10,11Thứ 206/04/2020Nguyễn Đức Khoa
CĐ - K2120192JC5091003Vẽ điện7,8,9,10,11Thứ 509/04/2020Nguyễn Đức Khoa
  • Thứ Sáu, 14:52 03/04/2020

Tags: