Hướng dẫn sinh viên tham gia cuộc thi trực tuyến"Tìm hiểu pháp luật trong phòng chống dịch Covid - 19" trên địa bàn phường Minh Khai

Thực hiện kế hoạch số 199/KH - UBND ngày 13/4/2021 của UBND quận Bắc Từ Liêm về triển khai tổ chức cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật trong phòng chống dịch Covid-19" trên địa bàn Quận nhằm phổ biến rộng rãi các quy định pháp luật trong phòng chống dịch Covid giúp người dân nâng cao nhận thức, ý thức nghiêm chỉnh chấp hành các quy định trong phòng chống dịch bệnh; tìm ra các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong phòng chống dịch Covid, TT hướng dẫn sinh viên tham gia như sau:

1. Đối tượng tham gia

- Công dân Việt Nam đủ 12 tuổi trở lên, đang học tập, làm việc, sinh sống trên địa bàn Phường

2. Nội dung thi

- Gồm các câu hỏi trắc nghiệm và tự luận tìm hiểu một số nội dung cơ bản của pháp luật trong phòng, chống dịch Covid

3. Hình thức thi

- Thi trực tuyến trên trang website https://timhieuphapluatpccovid-19.hanoi.gov.vn/

- Sinh viên kich vào link, chọn mục “Vào thi” /“Khu vực 2”/“Thi chính thức” / “Đăng ký mới”/ Chọn đối tượng “Học sinh/ Sinh viên” / Điền thông tin và Tham gia thi.

- Thí sinh dự thi cần điền đầy đủ, chính xác các thông tin theo hướng dẫn

4. Tài liệu tham khảo

Sinh viên tham khảo tài liệu sau: Tai_lieu_tham_khao

5. Thời hạn thi

Sinh viên tham gia thi đến hết ngày 26/7/2021

6. Báo cáo thi

Sinh viên sau khi hoàn thành bài thi trên website thì điền thông tin vào link sau để tổng hợp danh sách Danh_sach_thi_TTVN

Kế hoạch chi tiết của ban tổ chức

  • Thứ Năm, 15:22 15/07/2021

Tags: